Maturitní zkouška

Sedím na chodbě coby dozor právě probíhající maturitní zkoušky. Vše běží hladce, aspoň mám ten dojem, když v tom se z ničeho nic objeví mladá žena a zamíří k jedné z učeben, u kterých hlídám. Než se vzpamatuji, zaklepe na dveře a vejde dovnitř.
Po chvíli vychází ven a naše pohledy se setkají.
„Nevím, jestli vás tam můžu pustit,“ řeknu trochu nejistě.
„Já jsem komisařka,“ usměje se a vejde do další učebny.